Doradztwo technologiczne

Pomagamy w przełożeniu wymagań biznesowych na wymagania wobec technologii, zarówno na poziomie projektów, jak i całych obszarów biznesowych.

Dostarczamy:

  • Koncepcje architektury rozwiązań mających realizować określony zakres funkcjonalny
  • Analizy porównawcze architektur rozwiązań i powiązane z nimi studia technicznej wykonalności
  • Porównania zalet i wad różnych metod i scenariuszy dostarczania rozwiązań
  • Analizy możliwości technicznych oraz długofalowych konsekwencji wykorzystania w projekcie rozwiązań już istniejących
  • Analizy techniczne dotyczące możliwości rozwoju, rozbudowy i utrzymania rozwiązań firm trzecich