Doradztwo biznesowe

Pomagamy klientom przekształcić wizje i strategie biznesowe w koncepcje rozwiązań, a następnie w portfele projektów o jasno zdefiniowanych celach i zakresach.

Szacujemy realistyczne terminy i koszty dostarczenia rozwiązań przy założonych zasobach i ograniczeniach. Analizujemy koszty utrzymania i rozbudowy rozwiązań na podstawie projektów funkcjonalnych i technicznych.

Dostarczamy:

  • Koncepcje rozwiązań pozwalających na realizację planów biznesowych, opisane na poziomie biznesowym i operacyjnym
  • Zakresy projektów dostosowawczych koniecznych do udanego wdrożenia rozwiązań w planowanym kształcie
  • Studia wykonalności potencjalnych rozwiązań, z uwzględnieniem dostępnych zasobów i ograniczeń
  • Analizy kosztów inwestycyjnych i utrzymaniowych związanych z zastosowaniem różnych technologii do budowy rozwiązań
  • Zakresy i harmonogramy projektów deweloperskich i wdrożeniowych koniecznych do realizacji planu biznesowego